Nye blikk på Kongsberg

40 ungdommer fra Kongsberg videregående skole og Kongsberg norsksenter deltok på en fotoworkshop i november 2016, i regi av Norsk Bergverksmuseum. Målet var å lage en fotoutstilling, både i byen og på nett. Fra 16. mars 2017 vises utstillingen på Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg bibliotek og Kongsberg svømmehall.

Fotoworkshopen er en del av Min by, din by - et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg norsksenter. Målet med prosjektet er å bidra til god integrering i Kongsberg ved å tilby unge innvandrere sosiale møteplasser hvor de blir kjent med byen og deltar i ulike kunstneriske prosesser og museumsfaglig arbeid. Min by, din by lar asylsøkere og innvandrere møte byen, både historisk og samtidig. 

Prosjektet er en del av Fotoji - et fotoworkshop-konsept utarbeidet av Kulturbyrået Mesén og Eivind Lentz. Ved hjelp av Snapchat, Bitmoji og Pokemon Go, lager deltakerne bilder som forteller nye historier om Kongsberg. Fotoji skaper et møte mellom museet og de unge med en antimuseal karakter.